Syventävät opinnot vahvistavat perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja

Syventävät opinnot vahvistavat perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja. Oppilas valitsee pääaineekseen baletin, nykytanssin tai molemmat. Oppilaat pääsevät vahvistamaan omakohtaista suhdettaan tanssiin ja tanssitaiteeseen.

Syventävien opintojen laajuus on noin 500 tuntia. Opintoihin sisältyy pääaineopintojen ohella tanssintuntemusta sekä tanssin oheisharjoittelua. Lisäksi tarjolla on joukko valinnaisia sivuaineita, joita oppilaan on käytävä yhteensä 130 tuntia. Opintojen loppuvaiheessa oppilas tekee opettajan ohjauksessa lopputyön.

Syventävät opinnot antavat myös valmiuksia mahdollisia tanssin ammattiopintoja varten. Opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Opinnot suoritettuaan oppilas voi jatkaa tanssin harrastamista avoimen konservatorion aikuisryhmässä tai hakeutua tanssin ammattiopintoihin.