Musiikista ammatti

Haaveissa musiikkialan ammatti? Opiskele meillä muusikoksi tai musiikkiteknologiksi!

Kuopion konservatorion musiikkialan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa voit saada musiikista itsellesi ammatin! Musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voi suuntautua joko muusikoksi (klassinen musiikki tai rytmimusiikki) tai musiikkiteknologiksi. Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Mukava ilmapiiri, hyvät ja taitavat opettajat.

Musiikkialan perustutkinto antaa valmiuksia erilaisiin musiikkialan työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä mm. esiintyvinä muusikkoina, musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä, viihdealalla sekä kuntien ja muiden yhteisöjen järjestämän musiikin harrastustoiminnan parissa. Kaikilla näillä aloilla tarvitaan sitä monipuolista musiikillista osaamista, jota opiskelija saa musiikkialan perustutkinnon suorittamalla.

Ammatillinen koulutus Kuopion konservatoriossa antaa paitsi ammatilliset perusvalmiudet, myös yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Tutkinnon suorittanut henkilö voi siis hakeutua jatkamaan opintojaan korkea-asteella musiikin lisäksi myös muille aloille (ammattikorkeakoulut, korkeakoulut ja yliopistot).

Kivaa, antoisaa, miellyttävää, hauskaa, inspiroivaa. Elän onnellista aikaa.

Musiikkialan perustutkintoon johtavat koulutukset järjestetään osittain yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. opetuksen, tilojen ja tapahtumien muodossa. Niin ikään ammatillisen koulutuksen opiskelijat pääsevät opintojensa aikana halutessaan tekemään produktioita monien muiden konservatorion yhteistyökumppaneiden, kuten Kuopion kaupunginorkesterin, kanssa.

Lisää opetuksen toteuttamistavoista ja opiskelusta meillä voit lukea Opiskelijan oppaasta.
Opiskelijan opas

Musiikkialan toiseen asteen ammatillinen koulutus soveltuu sinulle, jos…
  • haluat musiikista ammatin
  • haluat keskittyä musiikin päätoimiseen opiskeluun heti peruskoulun jälkeen
  • haluat entistä enemmän panostaa soitto-opiskeluun
  • olet suorittanut lukion, mutta musiikilliset taitosi eivät vielä riitä korkea-asteen opintoihin
  • toimit jo musiikin parissa, mutta haluat täydentää opintojasi ja vahvistaa ammatillista osaamistasi
  • haluat vaihtaa ammattia
Nuori mies soittaa keskittyneesti flyygeliä konserttisalissa.

Muusikko, klassinen musiikki 180 osp

Kuopiossa voit opiskella musiikkia ainutlaatuisessa toimintaympäristössä Kuopion Musiikkikeskuksella. Usean eri toimijan välinen yhteistyö mahdollistaa kamarimusiikki- ja orkesteriyhteistyön, erilaiset yhteisproduktiot ja tapahtumat sekä kansainvälisen yhteistyön.

Nuori nainen laula mikrofoniin keikalla.

Muusikko, rytmimusiikki 180 osp

Kuopion konservatorion rytmimusiikin ammatillinen koulutus tapahtuu Kotkankallion studioissa, rennon kannustavassa ilmapiirissä. Meillä voit kehittää omaa erityisosaamistasi ja laajentaa muusikkouttasi toimiaksesi monipuolisena rytmimusiikin ammattilaisena.

Musiikkiteknologi 180 osp

Kuopion konservatorion musiikkiteknologi-koulutus tapahtuu Kotkankallion studioissa, rennon kannustavssa ilmapiirissä. Musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella tutkintoon kuuluu instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja sekä yleissivistäviä opintoja.

Lähikuva viulusta ja kädestä.

Yhteisömuusikko 15 osp

Yhteisömuusikkona toimiminen on paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa (15 osp), jonka voi suorittaa osana ammatillista perustutkintoa. Tutkinnon osan voivat valita musiikkialan lisäksi myös muiden alojen (kuten sote-alojen) perustutkinto-opiskelijat.

Musiikista ammatti: Uutisia

11.6.2024

Jatkuva haku 13.6.–2.8.2024

Jatkuvassa haussa voi hakea opiskelemaan joko musiikkialan perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai tutkinnonosiin.

8.12.2023

Kosken voitto synnytti nimikkolaulun Ämmäkoskelle

Kuopion konservatorion opiskelijat ja opettajat mukana Koskelle minä laulan -musiikkivideolla.