Astu klassisen musiikin maailmaan ja rakenna oma musiikkipolkusi!

Klassisen musiikin opinnot voi aloittaa konservatoriossa 5-10-vuotiaana musiikin perusopinnoista. Myös aikuiset ovat tervetulleita meille harrastamaan! Oppilaat otetaan musiikin perusopintoihin oppilasvalinnan kautta. Musiikin perusopintoja voi tehdä kaikissa Kuopion konservatorion toimipisteissä: Kuopiossa, Juankoskella, Nilsiässä, Lapinlahdella, Siilinjärvellä ja Suonenjoella. Niin oppilasvalinnassa kuin itse opetuksessakin otetaan huomioon saavutettavuus ja yhdenvertaisuus, joilla mahdollistetaan oppijoiden yksilölliset opintopolut ja omaan tahtiin eteneminen opinnoissa.

Sopiva opintojen aloitusikä riippuu oppilaan valitsemasta klassisen musiikin instrumentista. Alle kouluikäisenä voi aloittaa pianon-, viulun-, alttoviulun-, sellon-, kontrabasson-, harmonikan-, kanteleen-, kitaran- ja huilunsoiton. Puhallinsoittimien (mm. klarinetti, oboe, fagotti ja vaskipuhaltimet) hyvä aloitusikä on 8-10 vuotta. Klassiset lauluopinnot voi puolestaan aloittaa 10 vuoden iässä. Instrumenttivalikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan.

Musiikin perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää yksilöllisesti ja monipuolisesti musiikillista osaamista. Klassisen musiikin perusopintoihin sisältyy instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointia sekä musiikkitaidon kursseja. Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai jatkaa jo aiemmin aloitettua harrastusta. Opetus etenee joustavasti ja yksilöllisesti tasolta toiselle. Esiintyminen yksin ja yhdessä sekä esiintymisen harjoitteleminen ovat myös tärkeä osa musiikinopiskelua. Perusopintojen jälkeen oppilas voi siirtyä musiikin syventäviin opintoihin.

Musiikin syventävät opinnot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa perusopinnoissa oppimiaan taitoja ja tietoja. Oppilaat pääsevät syventämään musiikillista ilmaisuaan, hahmotuskykyään ja suhdettaan musiikkiin. Syventävien opintojen painotuksen voi valita oman mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan: opinnoissa voi syventyä esimerkiksi instrumenttiopintoihin, yhteismusisointiin tai oman musiikin tekemiseen. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiuksia musiikkialan jatko-opintoihin.