Kuopion konservatorio hakee rehtoria

Kuopion konservatorio on yksityinen kannatusyhdistyspohjalla toimiva maakunnallinen oppilaitos, joka antaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta. Nykyisen rehtorin jäädessä eläkkeelle haemme rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2024 alkaen, tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus ovat yksityistä opetusalaa (Sivistystyönantajat) koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Rehtori vastaa konservatoriomme strategisesta, operatiivisesta ja pedagogisesta johtamisesta, sekä talouden hallinnasta ja henkilöstöjohtamisesta. Odotamme valittavalta henkilöltä myös perehtyneisyyttä musiikin ammatilliseen koulutukseen ja taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoa- ja kokemusta, kehittävää johtamisotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn yhden maamme suurimman, pian 70 vuotta täyttävän musiikkioppilaitoksen johdossa. Työpaikka sijaitsee Kuopion Musiikkikeskuksella, joka kokoaa saman katon alle niin Kuopion kaupunginorkesterin kuin useamman oppilaitoksen. Konservatoriolla on myös aktiivista kansainvälistä toimintaa. Rehtorin apuna konservatorion johtamisessa toimivat apulaisrehtori ja hallintopäällikkö. Yhteistyö on tiivistä myös 140 henkilökunnan jäsenen sekä eri sidosryhmien kanssa.

Kuopion konservatorion johtokunnalle osoitettu hakemus on toimitettava 3.10.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen rekry@kuopionkonservatorio.fi tai Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio. Hakemuksessa tulee olla liitteenä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä cv tai ansioluettelo. Hakemusten perusteella valitut henkilöt kutsutaan työhaastatteluun 7.–8.11.2023. Mahdollisesta soveltuvuusarvioinnista päätämme erikseen.

Tehtävään valittavan on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Jussi Luomanen, jussi.luomanen@kuopionkonservatorio.fi, p. 050 591 2730 ja rehtori Esko Kauppinen, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, p. 044 727 9213.

Hakuilmoitus on nähtävissä verkkosivuilla www.kuopionkonservatorio.fi ja Te-palveluiden sivulla.