Tanssin perusopinnoissa oppilas voi valita pääaineekseen baletin, nykytanssin tai molemmat.

Tavoitteena on herättää oppilaissa rakkaus ja omakohtainen suhde tanssiin sekä rohkaista heitä ilmaisemaan itseään tanssin keinoin.

Perusopintojen laajuus on 800 tuntia ja ne aloitetaan alkutasolta. Pääaineessa annetaan opetusta säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Oppilas etenee yksilöllisesti tasolta toiselle. Opintojen edetessä pääaineen rinnalle tulee myös sivuaineita sekä valinnaisia opintoja. Opintojen rakenteeseen ja sisältöihin voi tutustua tarkemmin Tanssin perusopintojen oppaassa.

Esiintyminen ja omien koreografioiden työstäminen ovat olennainen osa tanssiopintoja. Kaikki ryhmät esiintyvät vuosittain tanssin kevätnäytöksissä. Oppilaat saavat myös esittää omia teoksiaan mm. konservatorion ”Omat tanssit” -tapahtumissa. Lisäksi pyrimme järjestämään muita isompia ja pienempiä esiintymistilaisuuksia.

Perusopinnot suoritettuaan oppilas voi siirtyä tanssin syventäviin opintoihin tai Avoimen konservatorion aikuisryhmiin.