Strategia

Kuopion konservatorion kansainvälisen toiminnan tarpeita ja lähtökohtia kuvataan oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan strategiassa.

Strategia kattaa sekä taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän että musiikkialan toisen asteen ammatillisen koulutuksen. Kansainvälisen toiminnan strategiset lähtökohdat koskevat kansainvälisen toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä, digitalisaatiota, yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta sekä kestävään kehitykseen sitoutunutta toiminta- ja oppimisympäristöä. Strategian eri luvuissa kuvataan myös mm. oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niin taiteen perusopetukseen (luku 3.1, 3.2) kuin ammatilliseen koulutukseen (luku 3.1, 3.3) liittyen.

Stategian viimeisille sivuille liitteisiin 1 ja 2 on listattu Kuopion konservatorion keskeisiä yhteistyökumppaneita kansainväliseen toimintaa liittyen sekä toteutuneita liikkuvuus- ja kehittämishankkeitamme.

Tutustu kansainvälisen toiminnan strategiaamme tästä!