Musiikkialan perustutkinto, Muusikko (180 osp)

Kuopion konservatorion musiikkialan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa voit saada musiikista itsellesi ammatin! Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Voit hakea meille opiskelemaan peruskoulun tai lukion jälkeen, tai vaikka olisit jo tehnyt toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena

Kuopion konservatorion rytmimusiikin ammatillinen koulutus tapahtuu Kotkankallion studioissa, rennon kannustavassa ilmapiirissä. Meillä voit kehittää omaa erityisosaamistasi ja laajentaa muusikkouttasi toimiaksesi monipuolisena rytmimusiikin ammattilaisena.

Koulutus painottuu instrumenttiopintoihin ja yhtyesoittoon. Valinnaisaineiden ansiosta pystyt räätälöimään juuri itsellesi sopivan opintokokonaisuuden painottaen opintoja loppuvaiheessa esimerkiksi musiikkiteknologiaan, säveltämiseen ja sovittamiseen tai yrittäjyyteen.

Koulutukseen sisältyy sekä musiikkiopintoja että yleissivistäviä opintoja. Osa opinnoista tapahtuu käytännön työelämässä ns. työelämäjaksojen kautta.

Keskeinen osa koulutustamme ovat valtakunnan huippumuusikkojen vuosittain vetämät rytmimusiikin workshopit. Opiskelijat esiintyvät vuosittain myös oppilaitoksen KYTEE– ja Liekeissä!-festivaaleilla.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla:
 • vähintään peruskoulun oppimäärä suoritettu
 • musiikkiopiston perustason oppimäärä suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot hallinnassa
 • vahva musiikillinen harrastuspohja (soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- ja kirjoitustaito)
Tutkinnon osat:
 1. Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
  • Musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen 15 osp
  • Musiikkialan esiintymiskokoonpanossa toimiminen 30 osp
  • Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 30 osp
  • Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp
 2. Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 3. Yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) 35 osp

Voit myös suorittaa lukio- ja/tai ylioppilastutkinnon (kaksois-/kolmoistutkinto) ammatillisten opintojen rinnalla jolloin opiskeluaikaa voidaan tarvittaessa pidentää vuodella.