Luovaa liikettä, tanssitekniikkaa ja esiintymisen elämyksiä!

Baletin ja nykytanssin opinnot voi aloittaa konservatoriossa 8–9-vuotiaana tanssin perusopinnoista. Tanssin perusopinnot tarjoavat lapsille ja nuorille tanssin iloa ja mahdollisuuden opiskella tanssia pitkäjänteisesti. Opetus etenee tasolta toiselle yksilöllisesti. Perusopintojen jälkeen oppilas voi siirtyä tanssin syventäviin opintoihin.

Oppilas voi valita pääaineekseen baletin, nykytanssin tai molemmat.

Nykytanssi ottaa vaikutteita modernin tanssin eri tekniikoista ja tyyleistä. Oman mausteensa nykytanssiin tuo jokaisen opettajan ainutlaatuinen lähestymistapa. Nykytanssille ominaista on monipuolinen kehon- ja lattiankäyttö, improvisaatio sekä luova lähestymistapa liikkeeseen.

Balettitunneilla opiskellaan klassisen baletin perinnettä ja estetiikkaa. Balettitunti sisältää tankosarjoja, keskilattiaharjoituksia, hyppyjä, piruetteja, tanssisarjoja sekä opintojen edetessä myös kärkitossutyöskentelyä.