Kuopion konservatorion ylläpitäjänä on Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, joka on koko oppilaitoksen ylin päättävä elin.

Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n vuosikokous asettaa kannatusyhdistyksen hallituksen, joka valitsee johtokunnan. Johtokunta tekee oppilaitoksen henkilöstövalinnat ja ohjaa yleisesti konservatorion toimintaa. Varsinaista oppilaitostyötä johtaa rehtorin, apulaisrehtorin ja hallintopäällikön muodostama johtoryhmä, joka myös vastaa oppilaitoksen taloudesta.

Oppilaitoksessa työskentelee noin 80 toimessa olevaa ja päätoimista tuntiopettajaa, jonka lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia on noin 40. Opetuksen tukipalveluissa henkilöstöä on noin 15 henkilöä monissa eri tehtävissä. Lisäksi mm. opetuksen, tapahtumien ja kansainvälisen toiminnan suunnitteluvastuita on jaettu eri työryhmille, aineryhmävastaaville ja ainekollegioille yms. Alla olevasta kuvasta voit tutustua oppilaitoksen organisaatiokaavioon.

Kuopion konservatorion organisaatiokaavio. Ylimpänä kaaviossa on Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, joka on ylin päättävä elin ja asettaa kannatusyhdistyksen hallituksen. Toiseksi ylimpänä kaaviossa on kannatusyhdistyksen hallitus, joka asettaa johtokunnan ja valmistelee vuosikokousasiat kannatusyhdistykselle. Kolmanneksi ylimpänä on johtokunta, joka tekee valinnat vakituisesta henkilöstöstä (ml. johtoryhmä). Neljänneksi ylimpänä on johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori ja hallintopäällikkö. Johtoryhmä johtaa opetustyötä, yleishallintoa ja taloutta. Johtoryhmän alla on vierekkäin kolme laatikkoa. vasemmanpuolimmaisessa laatikossa on taiteen perusopetus, musiikki ja tanssi sekä niiden hallinto ja tukipalvelut, ainekollegioiden puheenjohtajat ja työryhmät. Keskimmäisessa laatikossa on musiikkialan ammatillinen koulutus (2. aste) ja sen hallinto ja tukipalvelut, aineryhmävastaavat ja työryhmät. Oikeanpuolimmaisessa laatikossa on avoin konservatorio ja sen hallinto ja tukipalvelut. Jokaisen kolmen laatikon alla on vielä taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opettajat ja toisen alan ammatillisen koulutuksen opettajat.

Johtokunta v. 2024

  • Kosunen Jaakko, puheenjohtaja (varajäsen Kivinen Matti)
  • Sariola Matti, varapj. (varajäsen Hyvärinen Olli)
  • Kukila Maija (varajäsen Kovanen Mervi)
  • Lamminmäki Anne-Maaret (varajäsen Järveläinen Matti)
  • Mäntynen Raija (varajäsen Martikainen Ossi)
  • Sonninen Ansa (varajäsen Knuuttila Timo)
  • Vetoniemi Elina

Lisäksi ilman äänivaltaa olevia asiantuntijajäseniä ovat Jussi Luomanen, Kirsi Meriranta (opettajat) ja opiskelijajäsen.

Johtoryhmä

Rehtori Elina Vetoniemi, puh. 045 139 3918
Apulaisrehtori Ritva Koistinen 1.8.2024 alkaen
Hallintopäällikkö Jussi Luomanen, puh. 050 591 2730

Kannatusyhdistyksen hallitus

Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet näet Kannatusyhdistys -sivulla