Kuopion konservatorion ylläpitäjänä on Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, joka on koko oppilaitoksen ylin päättävä elin.

Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n vuosikokous asettaa kannatusyhdistyksen hallituksen, joka valitsee johtokunnan. Johtokunta tekee oppilaitoksen henkilöstövalinnat ja ohjaa yleisesti konservatorion toimintaa. Varsinaista oppilaitostyötä johtaa rehtorin, apulaisrehtorin ja hallintopäällikön muodostama johtoryhmä, joka myös vastaa oppilaitoksen taloudesta. Oppilaitoksessa työskentelee noin 80 toimessa olevaa ja päätoimista tuntiopettajaa, jonka lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia on noin 35. Opetuksen tukipalveluissa henkilöstöä on noin 15 henkilöä monissa eri tehtävissä. Lisäksi mm. opetuksen, tapahtumien ja kansainvälisen toiminnan suunnitteluvastuita on jaettu eri työryhmille, aineryhmävastaaville ja ainekollegioille yms. Alla olevasta kuvasta voit tutustua oppilaitoksen organisaatiokaavioon.