Kansainvälisyys

Musiikki ja tanssi ovat ilmaisuvoimaisia taiteenlajeja, jotka yhdistävät ihmisiä ympäri maailmaa, kieli- ja kulttuurirajat ylittäen.

Kansainvälisyys on luonteva osa musiikin ja tanssin opiskelua niin taiteen perusopetuksessa kuin musiikkialan ammatillisessa koulutuksessakin. Oppilaitoksessamme on suvaitseva sekä monikulttuurisuutta ja globaalia toimijuutta arvostava ilmapiiri. Kuopion konservatoriolla on lukuisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita joukossaan mm. eri koulutusasteiden taideoppilaitoksia ja toimijoita sekä eurooppalaisia kulttuurialan toimijoiden laajoja verkostoja.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään aktiivisesti monilla eri tasoilla niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Kuopion konservatorion ammatillinen koulutus on saanut Opetushallitukselta Erasmus+ -akkreditoinnin ohjelmakaudelle 2022-2027. Akkreditointi kertoo konservatorion kansainväisen toiminnan pitkäjänteisyydestä ja akkreditoinnin myötä konservatorio on sitoutunut noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja sekä edistämään inkluusion, digitaalisuuden ja ympäristövastuullisuuden periaatteita.

Oppilaitoksen toimintaa ja opetustyötä kehitetään eri partnereiden kanssa pedagogisissa hankkeissa ja projekteissa, joissa mukana on sekä suomalaisia että eurooppalaisia musiikki- ja tanssialan kouluttajia. Edistämme oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta mm. oppilaitosvierailujen, esiintymisten, työssäoppimisjaksojen sekä ns. job shadowing -jaksojen kautta. Kuopion konservatorio kutsuu puolestaan vuosittain Kuopioon mm. mestarikurssien pitäjiä ja alan asiantuntijoita sekä oppilas- ja opiskelijaryhmiä.

Isännöimme myös erilaisia kansainvälisiä kulttuurialan tapaamisia ja seminaareja, jonka kautta muun muassa Euroopan kamarimusiikkipedagogisen yhdistyksen (ECMTA) jäsenet ovat vierailleet Kuopiossa luennoimassa sekä opettamassa oppilaitoksemme kamarimusiikkikokoonpanoja.

Koronaviruspandemian vuoksi kansainvälinen liikkuvuus on ollut merkittävästi vähäisempää lukuvuoden 2020-21 aikana, mutta pyrkimys on palata aiemmalle tasolle heti kun epidemiatilanne ja kansainväliset rajoitukset sen sallivat.