Säveliä, satuja, loruja, liikettä – tule mukaan muskariin!

Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa ja elämyksiä perheen arkeen! Tavoitteena on herättää lapsissa rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkia kohtaan. Muskari kehittää kuuntelutaitoa ja tukee monipuolisesti lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Muskariopinnot ovat osa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikin varhaisiän opintoja. Muskarin opetustarjonta on suunnattu 0–6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista sekä etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti ja elämyksellisesti omaa ääntä, kehoa ja soittimia hyödyntäen. Tutuiksi tulevat monet uudet sekä perinteiset laulut, lorut  ja leikit. Käytämme muskarissa monipuolisesti eri työtapoja, joita ovat muun muassa: liike, tanssi, loru, runo, tarina, musiikkiliikunta, laulu, soitto, kuunteleminen, kuva ja draama. Satujen ja tarinoiden kautta päästään ihmeellisiin seikkailuihin!

Opetusviikkoja on lukuvuoden aikana 31-33. Opetuskertoihin sisällytetään mahdolliset konsertit, juhlat ja esiintymiset. Opetuspäiväksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vappu vähentävät opetuskertoja.

Musiikkileikkikouluopetusta on tarjolla Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä. Musiikkileikkikoulun oppilas voi halutessaan osallistua 5-vuotiaasta alkaen musiikkileikkikouluryhmän ohella musiikin valmentaviin opintoihin.

Masumuskari

 • 45 min. kerran viikossa (yht. 31-33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • vauvaa odottavat vanhemmat
 • ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan

Masumuskarissa vauvaa odottavat vanhemmat pääsevät musisoimaan jo raskauden aikana. Vauvojen synnyttyä toiminta jatkuu vauvamuskarilla. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja eikä soitto- tai laulutaitoa.

Vauvaryhmät

 • lapsi aikuisen kanssa
 • 45 min. kerran viikossa (yht. 31-33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • vauvat n. 0–6kk
 • vauvat n. 7–11kk

Tunneilla lauletaan, lorutellaan ja leikitään leikkejä, jotka lisäävät lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Lisäksi körötellään, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan sekä kuunnellaan musiikkia.

Muskari 1–2-vuotiaat

 • lapsi aikuisen kanssa
 • 45 min. kerran viikossa (yht. 31-33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat

1–2-vuotiaiden muskaritunnilla lauletaan, lorutellaan ja leikitään leikkejä, jotka lisäävät lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Lisäksi soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan sekä kuunnellaan musiikkia.

Muskari 3–4-vuotiaat

 • 45 min. kerran viikossa (yht. 31-33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat

3-4-vuotiaiden muskaritunnilla totutellaan toimimaan itsenäisesti. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan, kuunnellaan musiikkia sekä tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin.

Muskari 5–6-vuotiaat

 • 45–60min. kerran viikossa (yht. 31-33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat

5–6-vuotiaiden muskaritunnilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan, kuunnellaan musiikkia sekä tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin. 5–6-vuotias oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentaviin opintoihin.

Kantele-ukuleleryhmät

 • 45–60min. kerran viikossa (yht. 31–33 opetuskertaa / lukuvuosi)
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat
 • muskarilaisilla omat kanteleet

Kantele-ukulelemuskarissa opitaan 5-kielisen kanteleen- ja ukulelensoiton alkeita. Lisäksi lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan, kuunnellaan musiikkia sekä tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin. 5–6-vuotias oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentaviin opintoihin.