Astu rytmimusiikin maailmaan ja rakenna oma musiikkipolkusi!

Rytmimusiikin opinnot voi aloittaa konservatoriossa musiikin perusopinnoista. Myös aikuiset ovat tervetulleita meille harrastamaan! Oppilaat otetaan musiikin perusopintoihin oppilasvalinnan kautta. Rytmimusiikin opinnoissa oppilas tutustuu laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeihin solistisen ja ryhmäopetuksen kautta. Ryhmässä musisointi ja esiintyminen on olennainen osa opiskelua.

Rytmimusiikin perusopintoja voi tehdä Kuopiossa, Juankoskella, Nilsiässä, Lapinlahdella ja Siilinjärvellä. Rytmimusiikin instrumenttivalikoima vaihtelee toimipisteen mukaan. Niin oppilasvalinnassa kuin itse opetuksessakin otetaan huomioon saavutettavuus ja yhdenvertaisuus, joilla mahdollistetaan oppijoiden yksilölliset opintopolut ja omaan tahtiin eteneminen opinnoissa.

Musiikin perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää yksilöllisesti ja monipuolisesti musiikillista osaamista. Perusopinnot koostuvat solistisesta opetuksesta ja ryhmäopetuksesta. Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai jatkaa jo aiemmin aloitettua harrastusta. Perusopintojen lähtökohtana on hyvän musiikkisuhteen luominen, ja tavoitteena on rohkaista oppilaita ilmaisemaan itseään musisoimalla. Opetus tukee luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen. Perusopintojen jälkeen oppilas voi siirtyä musiikin syventäviin opintoihin.

Musiikin syventävät opinnot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja. Oppilas voi valita syventävien opintojensa painotuksen oman mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan: opinnoissa voi syventyä esimerkiksi instrumenttiopintoihin, yhteismusisointiin,oman musiikin tekemiseen tai musiikkiteknologiaan. Syventävissä opinnoissa tuetaan oppilasta yksilöllisten musiikillisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiuksia musiikkialan jatko-opintoihin.