Musiikkialan perustutkinto, Musiikkiteknologi (180 osp)

Kuopion konservatorion musiikkialan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa voit saada musiikista itsellesi ammatin! Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Voit hakea meille opiskelemaan peruskoulun tai lukion jälkeen, tai vaikka olisit jo tehnyt toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Kuopion konservatorion musiikkiteknologi-koulutus tapahtuu Kotkankallion studioissa, rennon kannustavssa ilmapiirissä. Teemme tiivistä yhteistyötä Kuopion konservatorion muusikkoja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella tutkintoon kuuluu instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja sekä yleissivistäviä opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne. Osa opinnoista tapahtuu käytännön työelämässä ns. työelämäjaksojen kautta. Musiikkiteknologian opiskelijat toimivat vuosittain myös oppilaitoksen KYTEE- ja Liekeissä! -festivaalien äänentoistoon liittyvissä tehtävissä.

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut musiikkiteknologi osaa käyttää musiikin tietotekniikan, äänittämisen ja äänentoiston sovelluksia. Hän osaa omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektin. Työtehtävässään hän soveltaa musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta, tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja, lukee musiikillista tekstuuria, analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita, työskentelee työergonomisesti oikein sekä huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.