Musiikkialan ammatillinen perustutkinto 180osp

Musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voi suuntautua joko muusikoksi tai musiikkiteknologiksi. Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Kuopion konservatorion musiikkialan perustutkintoon haetaan opiskelemaan joko yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseemme hakevilta vaaditaan vahva musiikillinen harrastuspohja, soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- / kirjoitustaito. Musiikkiteknologian opintoihin hakeutuvalta vaaditaan harrastuneisuutta musiikin parissa ja jonkun instrumentin hallintaa.

Kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla osaamisaloilla. Kiinnostus kaksoistutkinnon suorittamiseen ilmoitetaan hakulomaketta täytettäessä. Keskiarvoraja lukio-opintoihin on 7.

Hakeminen

Peruskoulupohjaiset hakijat

Jatkuva haku 13.6.–2.8.2024

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa 13.6.–2.8.2024 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) koulutusohjelmaa. Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Hakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella: kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (hakulomake avataan haun alkaessa).

Valintakokeet järjestetään 9.8.2024

 • Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä.
 • Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakuajan loputtua (5.8. alkaen).
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset, tarkemmat tiedot valintakokeen paikasta saat valintakoekutsun yhteydessä.
 • Tutustu valintakokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta.
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat opinto-ohjaaja Anna Tenhuselta, anna.tenhunen@kuopionkonservatorio.fi

Huom! Oppilaitoksemme lomailee 1.7.–31.7.2024 välisen ajan.

Lukion, ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet

Jatkuva haku 13.6.–2.8.2024

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa 13.6.–2.8.2024 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) koulutusohjelmaa. Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Hakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella: kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (hakulomake avataan haun alkaessa).

Valintakokeet järjestetään 9.8.2024

 • Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä.
 • Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakuajan loputtua (5.8. alkaen).
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset, tarkemmat tiedot valintakokeen paikasta saat valintakoekutsun yhteydessä.
 • Tutustu valintakokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta.
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat opinto-ohjaaja Anna Tenhuselta, anna.tenhunen@kuopionkonservatorio.fi

Huom! Oppilaitoksemme lomailee 1.7.–31.7.2024 välisen ajan.

Ammatillinen täydennyskoulutus, tutkinnon osat

13.6.–2.8.2024

Voit hakea suorittamaan musiikkialan perustutkinnon tutkinnonosia jatkuvassa haussa. Jos sinulla on jo toisen asteen koulutus tai korkea-asteen tutkinto, olet jo työelämässä tai haluat hyödyntää työssäsi enemmän musiikillisia taitoja, voit hakeutua konservatorioon tutkinnon osan suorittajaksi.

Haussa olevat tutkinnon osat

 • Yhteisömuusikkona toimiminen 15 osp
 • Sovittaminen ja soitintaminen 15 osp
 • Laulunkirjoittaminen 15 osp

Tutkinnon osiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeelta löytyvät myös tarkemmat tutkinnon osien kuvaukset. Linkki hakulomakkeelle: kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat opinto-ohjaaja Anna Tenhuselta, anna.tenhunen@kuopionkonservatorio.fi

Oppilaitoksemme lomailee 1.7.–31.7.2024 välisen ajan.

Valintakokeiden ohjeet

Muusikko, klassinen musiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumenttitaidot (60/100p) 
  • Kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta.
  • Prima vista.
  • Mahdollisuus muun musiikillisen harrastuneisuuden esittämiseen.
 2. Hahmotusosaaminen (30/100p)
  • Melodiadiktaatti, rytmidiktaatti, prima vista -laulu.
  • Musiikinteorian koe sävellajit, intervallit, sointuanalyysi.
  • Hahmotuksen esimerkkikoe
 3. Soveltuvuus (10/100p)
  • Soveltuvuustestiin voi valmistautua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla mielellään vähintään musiikkioppilaitosten perusopetuksen päättötasoa vastaavia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa.

Hakija voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää. Valintakokeessa esitettävien sävellysten säestysnuotit toimitetaan oppilaitokselle hakuajan loppuun mennessä. Jokaisella nuottilehdellä tulee mainita hakijan nimi ja instrumentti. Nuotit lähetetään PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
Jos valintakokeessa on oma säestäjä ei nuotteja tarvitse lähettää.

Piano 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Jousisoittimet

 • Kaksi erityylistä sävellystä.
 • Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen.

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Laulu 

 • Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen.

Muusikko, rytmimusiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumenttitaidot (60/100p)
  • Soittonäyte (ks. pääsykoekappalelista alla), prima vista ja korvakuulotehtävä, muun musiikillisen harrastuneisuuden esitteleminen.
  • Pääsykoekappalelista 2024
 2. Hahmotusosaaminen (30/100p)
 3. Soveltuvuus (10/100p)
  • Soveltuvuustestiin voi valmistautua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Musiikkiteknologi

Ennakkotehtävät

Musiikkiteknologin koulutusohjelmaan hakevat tekevät sekä ennakkotehtävät että täyttävät lisätietolomakkeen. Ennakkotehtävä on osa opiskelijavalintaa. Valintakokeeseen kutsutaan ennakkotehtävän perusteella valitut hakijat, eikä kaikkia hakijoita siis kutsuta valintakokeeseen.

Lisätietolomake

Ohje ennakkotehtäviin

 1. Vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa kerrot kokemuksistasi musiikin ja musiikkiteknologian parissa.
 2. Näytteitä tai esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana. Näytteet voivat olla kokonaisia projektitiedostoja (Logic, Ableton live tms.), ääni/videotiedostoja, linkkejä julkaisuihin jne.

Liitä mukaan selvitys omasta osuudestasi näytteissä:

 • Minkälainen tuotanto on kyseessä: onko kyseessä oma tuotanto, pelimusiikkia, mitä laitteita ja ohjelmistoja olet käyttänyt jne.
 • Mikä oma roolisi tuotannossa on: esim. toimitko äänittäjänä, miksaajana, muusikkona.

Ennakkotehtävien lähetys

Lisätietolomakkeen lisäksi hakija lähettää sähköisesti ennakkotehtävät oppilaitokseen hakuajan päättyessä 19.3.2024 mennessä. Kerää kaikki ennakkotehtävät (kirjoitelma ja näytteet/esimerkit) kansioon ja pakkaa kansio (zip-file). Lähetä omalla nimelläsi nimetty zip-file Dropboxiin: musiikkiteknologian ennakkotehtävät

Zip-filen tekeminen: https://www.wikihow.com/Make-a-Zip-File#Mac-OS-X (linkki)

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Käytännön valmiuksien testi (70/100p)
  • Testi sisältää instrumenttitaitoihin, musiikin hahmottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä tehtäviä sekä haastattelun.
 2. Hahmotus (20/100p)
 3. Soveltuvuus (10/100)
  • Soveltuvuustestiin voi valmistautua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Tärkeää tietoa kaikille hakijoille
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen.
 • Saavu valintakokeeseen ajoissa.
 • Ota valintakokeeseen mukaan kirjoitusvälineet.
 • Ilmoita ajoissa, mikäli olet estynyt saapumasta valintakokeeseen.
Hakuun liittyvät lisätiedot

Opinto-ohjaaja Anna Tenhunen, anna.tenhunen@kuopionkonservatorio.fi