Musiikkialan ammatillinen perustutkinto 180osp | Musiikin osaamisala

Musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voi suuntautua joko muusikoksi tai musiikkiteknologiksi. Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Kuopion konservatorion musiikkialan perustutkintoon haetaan opiskelemaan joko yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseemme hakevilta vaaditaan vahva musiikillinen harrastuspohja, soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- / kirjoitustaito. Musiikkiteknologian opintoihin hakeutuvalta vaaditaan harrastuneisuutta musiikin parissa ja jonkun instrumentin hallintaa. Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös hakukelpoisia muusikon ja musiikkiteknologin koulutukseen.

TUTUSTU VALINTAKOEOPPAASEEMME TÄSTÄ!

Hakeminen

Peruskoulupohjaiset hakijat

Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

Voit hakea elokuussa 2023 alkavaan musiikkialan ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) sekä musiikkiteknologin koulutusohjelmia. Koulutus alkaa elokuussa.

Yhteishaussa voi hakea peruskoulun suorittanut, joka haluaa ammatillisen perustutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolussa: www.opintopolku.fi. Lisäksi täytetään oppilaitoksen oma lisätietolomake haku aikana: https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (linkki avataan haun alkaessa).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 8.-10.5.2023

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (= valintakoe)
 • Kutsu valintakokeeseen lähetetään 11.4.2023
 • Tutustu soveltuvuuskokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella sekä Kotkankallion toimipisteessä
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • Lisätiedot: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat rehtori Esko Kauppiselta: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Lukion, ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet

Jatkuva haku 21.2.-21.3.2023

Voit hakea elokuussa 2023 alkavaan musiikkialan ammatilliseen koulutukseen Kuopion konservatorion verkkosivuilla 21.2.-21.3.2023 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) sekä musiikkiteknologin koulutusohjelmia. Koulutus alkaa elokuussa.

Kuopion konservatorion sivuilla hakemuksen täyttää lukion, ammatillisen koulutuksen (muu kuin musiikkiala) tai korkea-asteen tutkinnon suorittanut, joka haluaa ammatillisen perustutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella: https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (linkki avataan haun alkaessa).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 8.-10.5.2023

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (= valintakoe)
 • Kutsu valintakokeeseen lähetetään 11.4.2023
 • Tutustu soveltuvuuskokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella sekä Kotkankallion toimipisteessä
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • Lisätiedot: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat rehtori Esko Kauppiselta: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Tutkinnon osan suorittaminen

Haku ei avoinna

Voit hakea suorittamaan musiikkialan perustutkinnon tutkinnonosia jatkuvassa haussa (koko lukuvuosi). Jos sinulla on jo toisen asteen koulutus tai korkea-asteen tutkinto, olet jo työelämässä tai haluat hyödyntää työssäsi enemmän musiikillisia taitoja, voit hakeutua konservatorioon tutkinnon osan suorittajaksi. Tällöin voit keskittyä esim. oman soitto- tai laulutaidon kehittämiseen tai vaikkapa musiikin säveltämiseen ja sovittamiseen.

Lisätiedot hakuajan ulkopuolella:

Rehtori Esko Kauppinen, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 727 9213

Soveltuvuuskokeiden ohjeet

Muusikko, klassinen musiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumenttitaidot (60/100p) 
  • Kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta.
  • Prima vista.
  • Mahdollisuus muun musiikillisen harrastuneisuuden esittämiseen.
 2. Hahmotusosaaminen (30/100p)
  • Melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, prima vista -laulu.
  • Musiikinteorian koe sävellajit, intervallit, sointuanalyysi.
 3. Soveltuvuus (10/100p) 
  • Haastatteluun voi valmistua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset 

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla mielellään vähintään musiikkioppilaitosten perusopetuksen päättötasoa vastaavia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.

Piano 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Jousisoittimet

 • Kaksi erityylistä sävellystä.
 • Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen.

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Laulu 

 • Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen.

Muusikko, rytmimusiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumenttitaidot (60/100p)
 2. Hahmotusosaaminen (30/100p)
 3. Soveltuvuus (10/100p) 
  • Haastatteluun voi valmistua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Musiikkiteknologi

Ennakkotehtävät:

Lisätietolomake tulee lähettää viimeistään hakuajan päättyessä 21.3.2023.

Lisätietolomakkeen lisäksi hakija lähettää sähköisesti vapaamuotoisen kirjoitelman ja näytteet oppilaitokseen 30.3.2023 mennessä.

Ohjeet ennakkotehtäviin

 1. Vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa kerrot kokemuksistasi musiikin ja musiikkiteknologian parissa.
 2. Näytteitä tai esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana. Näytteet voivat olla kokonaisia projektitiedostoja (Logic, Ableton live tms.), ääni/videotiedostoja, linkkejä julkaisuihin jne.

Liitä mukaan selvitys omasta osuudestasi näytteistä:

 • Minkälainen tuotanto on kyseessä: onko kyseessä oma tuotanto, pelimusiikkia, mitä laitteita ja ohjelmistoja olet käyttänyt jne.
 • Mikä oma roolisi tuotannossa on: esim. toimitko äänittäjänä, miksaajana, muusikkona.

Kerää kaikki ennakkotehtävät (kirjoitelma ja esimerkit) kansioon ja pakkaa kansio (zip-file). Lähetä omalla nimelläsi nimetty zip-file osoitteeseen: https://bit.ly/ennakkotehtavat_23

Zip-filen tekeminen: https://www.wikihow.com/Make-a-Zip-File#Mac-OS-X (linkki)

Musiikkiteknologian valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävän perusteella valitut hakijat eikä kaikkia hakijoita siis kutsuta valintakokeeseen.

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Käytännön valmiuksien testi (60/100p)
  • Testi sisältää instrumenttitaitoihin, musiikin hahmottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä tehtäviä.
 2. Haastattelu (40/100p)
  • Haastatteluun voi valmistua pohtimalla omia tavoitteita musiikkiteknologina ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 60/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Tärkeää tietoa kaikille hakijoille
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen.
 • Saavu valintakokeeseen ajoissa.
 • Ota valintakokeeseen mukaan kirjoitusvälineet.
 • Ilmoita ajoissa, mikäli olet estynyt saapumasta valintakokeeseen.
 • Tilanteen vaatiessa valintakokeet voidaan järjestää etäyhteydellä.
Hakuun liittyvät lisätiedot

Rehtori Esko Kauppinen, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi