Tältä sivulta löydät tiedon Kuopion konservatorion lukukausimaksuista, oppilaspaikan peruuttamisehdoista sekä lukukausimaksujen huojennuksista.

Musiikkileikkikoulu ja musiikin valmentavat opinnot

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana, sekä syyslukukaudelta että kevätlukukaudelta.

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Musiikkileikkikouluryhmät 135 €

Musiikkipajat 135 €

Kuorot 135 €

Pienryhmäopetus 165 €
Pienryhmäopetusta ovat alkusoitto-, alkulaulu ja karuselliryhmät.

Osallistuminen kahteen opetusryhmään 260 €
Esim. musiikkileikkikoulu + alkusoitto tai musiikkileikkikoulu + kuoro.

Musiikin perus- ja syventävien opintojen oppilaille musiikkileikkikoulu, musiikkipaja ja kuoro ovat ilmaisia.

Lisämaksut:
Muistutuslaskulisä maksukehotuksesta 5 €

Klassisen musiikin ja rytmimusiikin perus- ja syventävät opinnot

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana, sekä syyslukukaudelta että kevätlukukaudelta.

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Musiikin perus- tai syventävien opintojen oppilasmaksu*

Solistinen pääaine 300 €

Solistinen sivuaine 150 €

Lisämaksut:
Kirjautumismaksu musiikin perustason opintojen alkaessa 5 €
Muistutuslaskulisä maksukehotuksesta 5 €

*Musiikin perusopetuksen lukukausimaksuun sisältyy soittotuntien lisäksi kaikki opetussuunnitelman mukainen opetus, jonka määrä vaihtelee opintojen eri vaiheessa. Lukukausimaksua ei siis makseta vain tietystä määrästä soittotunteja, vaan koko opetuspaketista, johon sisältyvät musiikin perusteet, yhteismusisointi, säestystunnit ja esiintymiset sekä konservatorion koko konsertti- ja esiintymistoiminta.

Lastentanssi, tanssin valmentavat opinnot sekä baletin ja nykytanssin perus- ja syventävät opinnot

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana, sekä syyslukukaudelta että kevätlukukaudelta.

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaisiän opinnot:

Lastentanssi tai tanssin erityisen tuen ryhmä 45min/vko, 135 €

Tanssin valmentava opetus 60min/vko, 165 €

Baletin tai nykytanssin perusopinnot 250 €

Baletin tai nykytanssin syventävät opinnot 300 €

Lisämaksut:

Mikäli tanssin perusopintojen oppilaalla on kaksi pääainetta tanssissa eli sekä nykytanssi että baletti, maksaa hän suuremman lukukausimaksun täysimääräisenä ja toisesta puolet.
Muistutuslaskulisä maksukehotuksesta 5 €

Avoin konservatorio

Lukukausimaksut ja maksuehdot

Avoimessa konservatoriossa voidaan tehdä kahdenlaisia opintoja: joko musiikin ja tanssin lyhytkursseja tai vähintään lukukauden kestäviä musiikin ja tanssin opintoja.

Arvonlisäveron yleisen nousun myötä avoimen konservatorion oppilasmaksun arvonlisävero nousee 24 % → 25,5 %. Tämä koskee tulevia oppilasmaksuja syksystä 1.9.2024 alkaen.

Avoimen konservatorion opinnoissa maksuvälineenä käy myös Smartum liikunta – ja kulttuurisaldo.

Lue täältä ohjeet Avoimen konservatorion opintojen maksamiseen SmartumPayllä.

Hakiessaan oppilas sitoutuu vähintään lukukauden kestävän opetuksen maksuun seuraavasti*

Oppilasmaksut 1.9.2024 alkaen:

Instrumenttiopetuksen lukukausimaksut
Minuuttimäärä/vko€/ lukukausiArvonlisäverollinen lukukausimaksu
20320401,60
30475596,12
45710891,05
Soitinryhmät ja muu ryhmäopetus
Opetuskerrat/vko€/ lukukausiArvonlisäverollinen lukukausimaksu
1130163,15
Tanssin lukukausimaksut
 Minuuttimäärä/vko€/ lukukausiArvonlisäverollinen lukukausimaksu
1x 60min/vko130163,15
1x 75min/vko140175,70
1x 90 min/vko165207,08
2x 90 min/vko325407,88

*Oppilas sitoutuu hakiessaan maksamaan koko lukuvuoden maksun. Kuitenkin kevätlukukauden oppilaspaikan voi perua maksutta aina vuosittain 15.11. mennessä, muussa tapauksessa opintojen jatkaminen ja lukukausimaksuun sitoutuminen myös kevätlukukaudelle tapahtuu aina automaattisesti oppilaaksi hakeutumisen tai vuosittaisen jatkoilmoittautumisen myötä. Avoimen konservatorion oppilaille ei myönnetä lukukausimaksuhuojennuksia.

Omakustanteiseen opetukseen ei voida käyttää valtionosuuksia, joten Avoimen konservatorion opetuksen lukukausimaksut ovat varsinaista musiikin ja tanssin perusopetusta suuremmat. Instrumenttiopetus etenee oppilaalle tehtävän henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaan ja lukukausimaksu määräytyy opetuksen minuuttimäärän mukaan.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syys-lokakuussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Maksut tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksujärjestelyistä voi sopia kirjanpitäjän kanssa. Mikäli syyslukukauden maksua ei ole maksettu lukukauden loppuun mennessä, aiheuttaa se opintojen päättymisen vuodenvaihteessa. Mikäli kevätlukukauden maksua ei ole maksettu lukukauden loppuun mennessä, aiheuttaa se opintojen päättymisen toukokuun loppuun.

Kuopion konservatorion taiteen perusopetuksen lukukausimaksu- ja oppilaspaikan peruutusehdot

  1. Oppilas sitoutuu hakiessaan/ilmoittautuessaan opintoihin koko lukuvuoden ajaksi. Oppilaspaikasta maksettava maksu laskutetaan lukukausittain. Syyslukukausi laskutetaan syys-lokakuussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.
  2. Syyslukukauden oppilaspaikan voi perua maksutta sähköisellä ilmoituksella ennen ensimmäisen opetusviikon alkua. Kevätlukukauden osalta oppilaspaikka tulee perua 15.11. mennessä.
  3. Opetuksen alkamisen jälkeen oppilas maksaa lukukausimaksun kokonaan, myös silloin kun hän jättää tulematta opetukseen tai keskeyttää sen.
  4. Mikäli oppilas joutuu terveydellisistä syistä (lääkärintodistuksella) tai elämäntilanteen äkillisestä muutoksesta johtuen, perumaan oppilaspaikkansa kesken lukukauden, voidaan lukukausimaksua tilanteen mukaan alentaa niin, että maksettavaksi jää vain ennen perumista pidetyt oppitunnit tai lukukausimaksusta peritään vain puolet. Tästä järjestelystä sovitaan tapauskohtaisesti.
  5. Opetus ei voi jatkua mikäli edellisen lukukauden lukukausimaksu on maksamatta.

Lukukausimaksujen huojennukset taiteen perusopetuksessa

Lukukausimaksuista voidaan hakemuksesta myöntää huojennusta taloudellisin perustein. Huojennusta ei voi hakea avoimen konservatorion opintoihin. Huojennukset myönnetään koko lukuvuodeksi (sekä syys- että kevätlukukausi). Huojennushakemus tulee toimittaa Kuopion konservatorion hallintopäällikölle vuosittain elokuun viimeiseen päivään mennessä.

Kevätlukukaudella (tammikuun puolivälissä) käsitellään sellaisten oppilaiden huojennushakemukset, jotka ovat aloittaneet opetuksen kesken lukuvuoden. Tammikuun alussa huojennusta voi hakea myös, mikäli huoltajien taloudellinen tilanne on selkeästi heikentynyt edelliseen syksyyn verrattuna.

Hakemus lukukausimaksujen huojennukseksi (pdf)

Huojennushakemukset käsittelee Kuopion konservatorion hallintopäällikkö, jolta saa asiasta tarkempia tietoja (puh. 050 5912730, jussi.luomanen@kuopionkonservatorio.fi)

Kotikuntaosuudet taiteen perusopetuksessa

Oppilaspaikan edellytyksenä on oppilaan kotikunnan ja konservatorion välinen kuntaosuus-sopimus. Kunnat päättävät kuntaosuuksista vuosittain ja kunnan negatiivisella kuntaosuus-päätöksellä voi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen kunnan oppilaspaikkoihin. (Yksittäisillä oppilailla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa kuntaosuuksiin, vaan ne ovat aina kuntien päätöksiä.)