Kuopion toimipiste on konservatorion toimipisteistä suurin ja koko toiminnan keskus.

Kuopion toimipisteeseen kuuluu useita eri opetuspaikkoja, joista Kuopion Musiikkikeskus on suurin. Muita opetuspaikkoja ovat mm. Haapakulma keskustassa, Kotkankallio Niiralassa, Hermannin tanssisalit Haapaniemellä, ja Petonen Pyörön kauppakeskuksessa. Kuopion konservatorion hallintohenkilöstö työskentelee pääosin Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Kuopion opetustarjonta on laaja sekä musiikissa että tanssissa. Kuopiossa annetaan musiikin varhaisiän opintojen, musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen opetusta sekä musiikkialan toisen asteen ammatillista koulutusta. Tanssin osalta Kuopiossa annetaan tanssin varhaisiän opintojen opetusta sekä tanssin perusopintojen ja syventävien opintojen opetusta sekä baletissa että nykytanssissa.

Lisäksi koulu- ja päiväkotiyhteistyöllä on Kuopion toimipisteen toiminnassa vahva rooli.