Leirituki

Kuopion konservatoriolla on stipendirahasto, johon kertyy varoja esimerkiksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioista ja konservatorion naistoimikunnan lahjoituksista. Stipendirahaston varoja voidaan varsinaisten stipendien lisäksi kohdentaa myös konservatorion oppilaiden leiritukiin (esim. musiikki- ja tanssileirit sekä -kurssit).

Vuoden 2022 leiritukien haku

Leiritukea oli mahdollista hakea 1.6.2022 saakka sähköisesti Kuopion konservatorion kotisivuilla. Hakuaikana tulleet leiritukihakemukset on käsitelty ja päätökset stipendien jakamisesta teki konservatorion johtoryhmä. Vuonna 2022 leiritukia haettiin hakuaikana 8, joista 7 myönnettiin 100 euron suuruisena ja yksi myönnetyistä oli 55 €. Kirjanpitäjä on lähettänyt kyseisille henkilöille tarkemmat ohjeet tuen nostamisesta.

Seuraava leiritukien haku järjestetään toukokuussa 2023.