Ilmoituskanava

Ilmoituskanavalla ilmoitetaan vakavasta Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisesta (ilmoittajansuojeludirektiivi (EU) 2019/1937).

Mitä voi ilmoittaa?

Ilmoituskanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä tai -havainnoista sekä epäeettisestä toiminnasta ilmoittamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lakeihin, säädöksiin tai toimintaperiaatteisiin kohdistuvat rikkomukset, toimihenkilön epäasiallinen toiminta tai lahjontaan ja korruptioon liittyvät asiat.

Tutustu soveltamisalaan: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

Virallisen ilmoituskanavan tulee lain mukaan olla käytössä viimeistään 17.12.2023. Ulkopuolinen ohjelmantoimittaja on rakentanut Kuopion konservatorion ilmoituskanavan Webropol-ohjelman pohjalle.

Ilmoituskanavan välityksellä Kuopion konservatorion työntekijät, oppilaat, opiskelijat, huoltajat, sidosryhmät tai muut yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyyminä. Lomake käytettävissä kielillä suomi, ruotsi ja englanti.

Kuopion konservatorio on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia voit ilmaista huolesi tämän ilmoituskanavan kautta. Konkreettisia todisteita ei ilmoitusvaiheessa tarvita. Riittää, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Käsittelemme kaikki ilmoitukset hyvän hallinnon periaatteita noudattaen, luottamuksellisesti ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Emme paljasta ilmoittajan henkilötietoja väärinkäytösilmoituksen kohteelle tai tutkinnan ulkopuolisille henkilöille. Ilmoituksia vastaanottaa ja selvittää Kuopion konservatoriossa suppea, johtoryhmän päätöksellä nimetty ryhmä.

Väärinkäytösilmoitukset tutkitaan tapaukseen soveltuvien muiden lakien sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ilmoittajaa parhain mahdollisin keinoin suojaten.

Muissa palautteissa pyydämme kääntymään suoraan asiasta Kuopion konservatoriossa vastaavan henkilöiden puoleen sähköpostitse tai turvapostin kautta (tiedot löytyvät kotisivulta). Sähköpostia voit lähettää myös yleiseen sähköpostiosoitteeseen konservatorio@kuopionkonservatorio.fi, josta viesti ohjataan eteenpäin kyseisestä asiasta vastaavalle henkilölle.

Työsuhteeseen ja työntekoon liittyvissä asioissa kannustamme henkilökuntaa keskustelemaan havainnoistaan tai epäilyistään ensisijaisesti esihenkilön, henkilöstöhallinnon, työsuojeluhenkilöstön tai muiden henkilöstön edustajien kanssa.

Näin teet sähköisen väärinkäytösilmoituksen

Ilmoituksen pääset tekemään tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/cp/huoli

Asian käsittelyä voi seurata ilmoittajan tiedossa olevalla koodilla. Seurantasivulle pääsee tämän linkin kautta: https://new.webropolsurveys.com/WB/Login