Musiikkialan ammatillinen perustutkinto 180osp | Musiikin osaamisala

Musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voi suuntautua joko muusikoksi tai musiikkiteknologiksi. Musiikkialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen ohjeellinen kesto on peruskoulupohjaisilla hakijoilla 3 lukuvuotta, kun taas korkea-asteen, toisen asteen tai lukiotutkinnon suorittaneilla 2 vuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Kuopion konservatorion musiikkialan perustutkintoon haetaan opiskelemaan joko yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseemme hakevilta vaaditaan vahva musiikillinen harrastuspohja, soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- / kirjoitustaito. Musiikkiteknologian opintoihin hakeutuvalta vaaditaan harrastuneisuutta musiikin parissa ja jonkun instrumentin hallintaa. Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös hakukelpoisia muusikon ja musiikkiteknologin koulutukseen.

TUTUSTU VALINTAKOEOPPAASEEMME TÄSTÄ!

Hakeminen

Peruskoulupohjaiset hakijat

Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

Voit hakea elokuussa 2023 alkavaan musiikkialan ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) sekä musiikkiteknologin koulutusohjelmia. Koulutus alkaa elokuussa.

Yhteishaussa voi hakea peruskoulun suorittanut, joka haluaa ammatillisen perustutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolussa: www.opintopolku.fi. Lisäksi täytetään oppilaitoksen oma lisätietolomake: https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (linkki avataan haun alkaessa).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2023

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (= valintakoe)
 • Tutustu soveltuvuuskokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella sekä Kotkankallion toimipisteessä
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • Lisätiedot: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat rehtori Esko Kauppiselta: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Lukion, ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet

Haku 21.2.-21.3.2023

Voit hakea elokuussa 2023 alkavaan musiikkialan ammatilliseen koulutukseen Kuopion konservatorion verkkosivuilla 21.2.-21.3.2023 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) sekä musiikkiteknologin koulutusohjelmia. Koulutus alkaa elokuussa.

Kuopion konservatorion sivuilla hakemuksen täyttää lukion, ammatillisen koulutuksen (muu kuin musiikkiala) tai korkea-asteen tutkinnon suorittanut, joka haluaa ammatillisen perustutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella: https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (linkki avataan haun alkaessa).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2023

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (= valintakoe)
 • Tutustu soveltuvuuskokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella sekä Kotkankallion toimipisteessä
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • Lisätiedot: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat rehtori Esko Kauppiselta: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Jatkuva haku musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon

Haku 1.-15.12.2022

Voit hakea tammikuussa 2023 alkavaan musiikkialan ammatilliseen koulutukseen Kuopion konservatorion verkkosivuilla 1.-15.12.2022 välisenä aikana. Haku koskee muusikon (klassinen musiikki ja rytmimusiikki) koulutusohjelmia. Opinnot alkavat tammikuussa tai sopimuksen mukaan.

Hakemus täytetään Kuopion konservatorion sivuilla. Hakemuksen täyttää peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen (muu kuin musiikkiala) tai korkea-asteen tutkinnon suorittanut, joka haluaa ammatillisen perustutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Painotamme valinnoissa peruskoulupohjaisia hakijoita, mutta myös muulla koulutustaustalla voi hakea mukaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella: https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses (linkki avataan haun alkaessa).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 9.1.2023

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (= valintakoe)
 • Kutsu valintakokeeseen lähetetään 19.12.2022 alkaen
 • Tutustu soveltuvuuskokeiden ohjeisiin tämän sivun alalaidasta
 • Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella sekä Kotkankallion toimipisteessä
 • Mikäli et pääse valintakokeisiin, ilmoita siitä: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • Lisätiedot: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi

Tarkempia tietoja hausta ja valintakokeista saat rehtori Esko Kauppiselta: esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Tutkinnon osan suorittaminen

Jatkuva haku

Kiinnostaako musiikkiala tai haluatko täydentää omaa ammatillista osaamistasi musiikillisilla taidoilla?

Jos olet jo työelämässä ja haluat hyödyntää työssäsi enemmän musiikillisia taitoja, voit hakeutua konservatorioon tutkinnon osan suorittajaksi, jolloin voit keskittyä esim. oman soitto- tai laulutaidon kehittämiseen tai vaikkapa musiikin säveltämiseen tai sovittamiseen.

Lisätiedot hakuajan ulkopuolella:

Rehtori Esko Kauppinen, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 727 9213

Soveltuvuuskokeiden ohjeet

Muusikko, klassinen musiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumentin hallinta (60/100p) 
  • Kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta.
  • Prima vista.
  • Mahdollisuus muun musiikillisen harrastuneisuuden esittämiseen.
 2. Musiikin hahmotus (30/100p)
  • Melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, prima vista -laulu.
  • Musiikinteorian koe sävellajit, intervallit, sointuanalyysi.
 3. Haastattelu (10/100p) 
  • Haastatteluun voi valmistua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset 

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla mielellään vähintään musiikkioppilaitosten perusopetuksen päättötasoa vastaavia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.

Piano 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Jousisoittimet

 • Kaksi erityylistä sävellystä.
 • Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen (SML perustaso 3).

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Laulu 

 • Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen.

Muusikko, rytmimusiikki

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumentin hallinta (60/100p)
 2. Musiikin hahmotus (30/100p)
  • Musiikin hahmotuksen ja -teorian testi. Säveltapailutesti.
 3. Kirjallinen soveltavuustesti (10/100p) 

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Musiikkiteknologi

Ennakkotehtävä:

Lisätietolomakkeen lisäksi lähetetään 2.8.2022 mennessä:

 1. Vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa kerrot kokemuksistasi musiikin ja musiikkiteknologian parissa.
 2. Näytteitä tai esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana. Näytteet voivat olla kokonaisia projektitiedostoja (Logic, Ableton live tms.), ääni/videotiedostoja, linkkejä julkaisuihin jne.

Liitä mukaan selvitys omasta osuudestasi näytteistä:

 • Minkälainen tuotanto on kyseessä: onko kyseessä oma tuotanto, pelimusiikkia, mitä laitteita ja ohjelmistoja olet käyttänyt jne.
 • Mikä oma roolisi tuotannossa on: esim. toimitko äänittäjänä, miksaajana, muusikkona.

Kerää kaikki ennakkotehtävät (kirjoitelma ja esimerkit) kansioon ja pakkaa kansio (zip-file). Lähetä omalla nimelläsi nimetty zip-file osoitteeseen: https://bit.ly/ennakkotehtävä_2022

Zip-filen tekeminen: https://www.wikihow.com/Make-a-Zip-File#Mac-OS-X (linkki)

Musiikkiteknologian valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävän perusteella valitut hakijat eikä kaikkia hakijoita siis kutsuta valintakokeeseen.

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Käytännön valmiuksien testi (60/100p)
  • Testi sisältää instrumenttitaitoihin, musiikin hahmottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä tehtäviä.
 2. Haastattelu (40/100p)

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Tärkeää tietoa kaikille hakijoille
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen.
 • Saavu valintakokeeseen ajoissa.
 • Ota valintakokeeseen mukaan kirjoitusvälineet.
 • Ilmoita ajoissa, mikäli olet estynyt saapumasta valintakokeeseen.
 • Tilanteen vaatiessa valintakokeet voidaan järjestää etäyhteydellä.
Hakuun liittyvät lisätiedot

Rehtori Esko Kauppinen, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi