Kuopion konservatorio omistaa lukuisia soittimia, joita vuokrataan oppilaiden käyttöön varsinkin opintojen alkuvaiheessa.

Soittimen hankinta on suurin musiikinopiskelun aiheuttama kertakustannus. Kuopion konservatorio omistaa soittimia, joita vuokrataan oppilaiden käyttöön varsinkin opintojen alkuvaiheessa. Vuokrattavana on jousisoittimia, puhaltimia sekä kielisoittimia (kitara, kantele). Konservatorio ei lainaa pianoja. Lisäksi Kuopion konservatoriolla on joitakin arvokkaita soittimia (Maakunnalliset soittimet), joita annetaan konservatorion oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön hakemuksesta enintään vuodeksi kerrallaan. Maakunnallisiin soittimiin ja niiden hakukäytäntöihin voit tutustua tästä linkistä.

Soittimen lainaaminen

Kuopion konservatorion omistamia soittimia voivat lainata Kuopion konservatorion musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat, konservatorion 2. asteen ammatillisen koulutuksen musiikinopiskelijat sekä Savonia-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat. Soitinlainauksia hoitavat Katja Kankaanpää (jousisoittimet) ja Jarna Virtanen (puhaltimet). Lainaaminen tehdään yhdessä oppilaan/huoltajan ja opettajan kanssa.

Soitinlainasopimus

Soittimen lainaaja (alaikäisen huoltaja) allekirjoittaa soittimen saadessaan soitinlainasopimuksen, jonka ehtoja hän sitoutuu noudattamaan. Sopimukseen kirjataan soittimen senhetkinen kunto. Konservatorio vastaa soittimien perushuollosta. Kuitenkin esim. jousisoittimien kielet lainaaja hankkii / vaihtaa tarvittaessa itse. Lainaaja sitoutuu huolehtimaan hyvin soittimesta ja siihen kuuluvista tarvikkeista. Vahinkotilanteessa lainaajan omavastuuosuus on enintään 200 €.

Laina-aika

Soitin lainataan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Mahdollisesta kesäkäytöstä on sovittava erikseen lukuvuoden päättyessä.

Maksut

Lainasoittimista peritään lukukausittain maksu. Soitinlaina maksu ei koske Kuopion konservatorion 2. asteen ammatillisen koulutuksen eikä Pienryhmäopetuksen (valmentava opetus) opiskelijoita. Kun oppilas siirtyy pienryhmäopetuksesta perusopetukseen, lainasoittimesta aletaan periä soitinlainaa automaattisesti. Maksusta ei palauteta osaa vaikka lainaaja palauttaisi soittimen kesken lukukauden.

Lukukausittaiset soitinlainamaksut 1.8.2021 alkaen:

Jousisoitin 40 €

Jousi 10 €

Muut soittimet (puhaltimet jne.) pääosin 40 €

Lisäksi Kuopion konservatoriolla on joitakin arvokkaita soittimia (Maakunnalliset soittimet), joita annetaan konservatorion oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön hakemuksesta enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli oppilas / opiskelija tarvitsee jotakin erikoissoitinta käyttöönsä soittaakseen sitä esim. konservatorion orkesterissa tai yhtyeessä, ei soittimesta peritä lainausmaksua. Yhtyekäyttöön lainatuista vanhan musiikin soittimista ei peritä lainausmaksua. Sen sijaan soittimesta, jonka musiikin perusopintojen tai syventävien opintojen oppilas, tai Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija lainaa joko pää- tai sivuaineen opintojaan varten, peritään lainausmaksu.

Vakuutukset

Kuopion konservatorio on vakuuttanut soittimet kotimaassa. Kuopion konservatorion toimintaan liittyville ulkomaan matkoille soittimille oppilaitos ottaa vakuutuksen erikseen.

Soittimen vieminen ulkomaille

Pääsääntönä on, että lainasoittimia ei saa viedä ulkomaille. Erityistapauksista voidaan kuitenkin neuvotella erikseen. Ellei kyseessä ole konservatorion toimintaan liittyvä ulkomaanmatka, vakuuttaa lainaaja soittimen matkan ajaksi.

Palauttaminen

Soitin palautetaan viimeistään laina-ajan päätyttyä konservatorion soitinvarastoon. Soitin on palautettava välittömästi, jos lainaaja lopettaa tai keskeyttää opintonsa konservatoriossa. Soitin palautetaan vastaavassa kunnossa kuin se on lainaushetkellä ollut (esim. jousisoittimen kielten on oltava kunnossa). Vastuuopettaja tarkistaa palautetun soittimen kunnon.

Soitinlainauksia hoitavien yhteystiedot

Jousisoittimet: Katja Kankaanpää katja.kankaanpaa@kuopionkonservatorio.fi

Puhaltimet: Jarna Virtanen, jarna.virtanen@kuopionkonservatorio.fi