Maakunnalliset soittimet

Kuopion konservatoriolla on hallussaan arvokkaita soittimia (Maakunnalliset soittimet), joita annetaan oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön hakemuksesta enintään vuodeksi kerrallaan.

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y. solmivat yhteistyösopimuksen Maakunnallisista soittimista vuonna 2005. Kulttuurirahaston tuella hankittiin maakunnallisen linjauksen ja toiveiden mukaan soittimia miljoonalla eurolla. Kulttuurirahasto luovutti soitinten hallinnan 31.8.2014 Suomen Konservatorioliitolle, joka puolestaan on luovuttanut soitinten hallinnan edelleen jäsenoppilaitoksille. Hallinta ja omistus siirtyvät 1.1.2015 alkaen kahdelletoista jäsenoppilaitokselle, jotka vastaavat lainaustoiminnasta.

Kainuun ja Pohjois-Savon alueella on yhdeksän soitinta, joiden yhteisarvo on n. 100 000 euroa, ja joiden lainaustoiminnasta vastaa Kuopion konservatorio.

Kuopion konservatorio julistaa haettavaksi seuraavat soittimet. Soitinten laina-aika alkaa 10.8.2023 ja päättyy 31.5.2024.

VIULU, Eero Haahti 2006

ALTTOVIULU, Eero Haahti 2007

SELLO, Eero Haahti 2008

SÄHKÖKANTELE Electric I, Koistinen Kantele Oy

Soittimien hakuaika on 3.5.–24.5.2023. Hakemus on lähetettävä 24.5.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijatietojen ohella selvitys suoritetuista opinnoista ja taiteellisesta toiminnasta.

Kuopion konservatorio julistaa haettavaksi lyhytaikaiseen lainaan seuraavat soittimet:

ALTTOHUILU Miyazawa, SL

BASETTITORVI F Buffet Crampon BC-1723-2-0

TUUBA F Yamaha 4V, YFB-822S

Soitinten laina-aika ja -tarve on perusteltava hakemuksessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijatietojen ohella selvitys suoritetuista opinnoista ja taiteellisesta toiminnasta. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi.

Lisätiedot

Esko Kauppinen, puh. 044 7279213, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi