Talvikamari-festivaali

Yhteismusisoinnin ja tanssin riemua jo 20 vuotta!

Perinteikäs, jo 20. kertaa järjestetty Talvikamari-festivaali piti sisällään lukuisia lasten ja nuorten musiikki- ja tanssiesityksiä. Festivaalin ohjelmassa 17.–24.2.2024 oli kaiken kaikkiaan 19 tapahtumaa! Talvikamari-festivaalilla nousi esiin myös kansainvälinen yhteistyö. Festivaalin konserteissa esiintyi vieraita Espanjasta, Latviasta, Itävallasta, Virosta ja Liettuasta.

Talvikamari-festivaalin ohjelma: Talvikamari-festivaaliesite 2024

Talvikamari festivaalin päätöskonsertti 24.2.2024

Talvikamari-festivaali on Kuopion konservatorion, Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön yhdessä toteuttama yhteismusisoinnin juhla. Konserttien esiintyjät on koottu pitkälti tapahtumaa järjestävien oppilaitosten oppilaista ja ammattiopiskelijoista.

Talvikamari-festivaali järjestetään seuraavan kerran helmikuussa 2025.


Celebration of Music and Dance for 20 years!

The Talvikamari Festival is a celebration of music made in collaboration with the students of the Kuopio Conservatory, the Music and Dance Unit of the Savonia University of Applied Sciences, and the Kuopio’s Unit of the Sibelius Academy of the University of the Arts. There were a total of 19 events in the festival’s program! This year, the Talvikamari festival also featured international cooperation. The festival’s concerts featured guests from Spain, Latvia, Austria, Estonia and Lithuania.

Final concert of Talvikamari festival 24.2.2024