Lomakkeet

Täältä löydät Kuopion konservatorion lomakkeet opintoihin liittyen.

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tai oppilaspaikan perumisesta

Ilmoitus tehdään ajalla 1.–30.4.

Yhteystietojen muutosilmoitus

Ilmoitus tehdään Kuopion konservatorion Wilma-järjestelmän Lomakkeet -osiossa.

Kirjautuminen Wilmaan

Opintojen tilapäinen keskeytys

Tanssin ja musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat. Lomake löytyy Wilmasta.

Kirjautuminen Wilmaan

Sivuainehakemus, pääaineen- tai opettajanvaihtohakemus

Hakemus tehdään ajalla 1.–30.4.

Musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat.

Kirjautuminen Wilmaan