Kuopion konservatorio on hankepartnerina mukana syyskuussa 2020 alkaneessa ALIISA-hankkeessa, jonka tavoitteena on innovoida, mallintaa ja kehittää kansainvälisen yhteistyön avulla inklusiivista taidekasvatusta ja kulttuurialojen ammattilaisten koulutusta.

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Konservatorion ohella hankkeen partnereita ovat Vilnius University Šiauliai Academy (Liettua), Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Itävalta) ja Ich bin O.K. Kultur- und Bildungsverein der Menschen mit und ohne Behinderung (Itävalta). Hankkeessa kehitetään mm. taiteen merkitystä sosiaalisen inkluusion ja hyvinvoinnin edistäjänä, vahvistetaan pedagogisia taitoja inklusiivisessa taidekasvatuksessa sekä  alan osaavan työvoiman saatavuutta. Hanke jatkuu elokuun 2023 loppuun asti.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä linkistä!