Suzuki-opetus

Pianon-, viulun-, sellon- ja kitaransoiton voi aloittaa 4–6 vuoden iässä Suzuki-menetelmän mukaisesti.

Suzuki-opetuksessa noudatetaan japanilaisen Shinichi Suzukin viime vuosisadalla kehittämää opetusmetodia, joka perustuu siihen ajatukseen, että musikaalisuus ei ole vain synnynnäinen lahja, vaan sitä voidaan kehittää samalla tavoin kuin lapsi oppii puhumaan. Puheen kehittyminen perustuu äidin puheen kuuntelemiseen ja matkimiseen. Samoin musiikkia opitaan kuuntelemalla ja toistamalla, nuotit tulevat mukaan vasta myöhemmin.

Oppilaita ohjataan heti soittamaan yhdessä, ja ryhmätunneilla käydään säännöllisesti alusta lähtien. Koska Suzuki-oppilaat ovat alle kouluikäisiä, menetelmä edellyttää vanhemmilta sitoutumista tunneilla mukanaoloon ja kotiharjoittelun ohjaamiseen.

Opintoihin hakeminen

Hakeminen tapahtuu vuosittain musiikin perusopetuksen haun yhteydessä. Tiedotamme keväisin haun yhteydessä, mihin soittimiin suzukimenetelmän mukaisia opintoja on tarjolla.